KUFİSİM Nedir?

Kufisim; Kufi" ve “İsim" kelimelerinin birleşiminden meydana gelen, Latin alfabesi ile, Ma’kıli (Satrançlı) Kufi ilkelerini birleştiren özgün bir projedir. 

Kufi hat sanatı; Arapça yazının en eski biçimidir. Satrançlı Kufi de düz ve köşeli çizgilerle yazılan bir tür Kufi yazısıdır. Yaklaşık sekiz yüzyıl önce popüler olmuş ve günümüze kadar, dönüşerek varlığını sürdürmüştür. Binalarda, paralarda, mezar taşlarındaki yazıtlarda örneklerine rastlanabilir. 

İsim; bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan sözdür. Her isim kendine özgü manalar taşır ve kişi, ismiyle birlikte kendi anlamını bulur. 

Siz de her türlü kişisel ya da kurumsal isminizin KUFİSİM yorumuna kavuşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayın, her şey bir isimle başlar…